Blog

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej – kogo dotyczy?

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej - kogo dotyczy

Kasa fiskalna to niejednokrotnie obowiązkowy element działalności danej firmy. Oczywiście nie dotyczy to każdego. Przykładowo możemy wykluczyć tu przedsiębiorców, sprzedających towary lub świadczących usługi tylko i wyłącznie na rzecz firm lub organizacji oraz organów administracji samorządowej i państwowej. Jednak grono właścicieli przedsiębiorstw musi uwzględnić pewne wymagania prawne. Kto ma taki obowiązek? Sprawdź!

Spis treści:

  1. Jak to jest z tym obowiązkiem – kto musi posiadać kasę fiskalną?
  2. No dobrze, a kto może być zwolniony z takiego obowiązku?
  3. Co ze sprzedażą wysyłkową? 

Jak to jest z tym obowiązkiem – kto musi posiadać kasę fiskalną?

Należy przyjrzeć się tu dokładniej art. 111 ustawy o podatku od towarów i usług. Ten jasno mówi, że wszyscy przedsiębiorcy, sprzedający towary bądź usługi osobom fizycznym, nieprowadzącym działalności gospodarczej i rolnikom ryczałtowym są objęci takim obowiązkiem. Przypominamy także, jak kluczowe zmiany weszły w 2020 roku. Jakie? Właśnie wtedy moc prawną zyskała nowelizacja ustawy o VAT. Część przedsiębiorców musiało kupić kasę fiskalną online. Ponadto 2021 rok ujawnił nam kolejne branże objęte danym zobowiązaniem. Niezastosowanie się do nowelizacji może skutkować karą, dlatego nie wolno pomijać tej istotnej kwestii.

No dobrze, a kto może być zwolniony z takiego obowiązku?

Jako przedsiębiorca jesteś zwolniony z tego obowiązku jedynie wtedy, gdy dokonujesz dostawy towarów i świadczenia usług na rzecz osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej zwolnionych z ewidencjonowania. To wyjątek, który rzeczywiście ma odbicie w rzeczywistości. Drugim możliwym warunkiem jest nieprzekroczenie 20 tys. złotych obrotu. Jeżeli obrót na rzecz osób prywatnych, jak również rolników ryczałtowych nie przekroczył w ubiegłym roku podatkowym 20 tys. złotych, przedsiębiorca zostaje zwolniony z obowiązku posiadania kasy fiskalnej.

Jeżeli szukasz odpowiedniej kasy fiskalnej online w Poznaniu – sprawdź naszą ofertę!

Co ze sprzedażą wysyłkową?

Zwolnieni z nabycia kasy fiskalnej są tylko i wyłącznie dostawcy towaru, którzy spełniają określone warunki. Mówiąc wprost – dostawca, otrzymujący całą sumę zapłaty za wykonaną czynność przy pomocy banku, poczty bądź spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej nie musi kupować kasy fiskalnej. Jednak ewidencja oraz dowody dokumentujące zapłatę muszą klarownie przedstawiać, jakiej czynności dotyczyła wskazana zapłata i na poczet kogo została wykonana.

Mamy nadzieję, że rozjaśniliśmy Ci ten temat sporny, a jeśli nie masz jeszcze kasy fiskalnej, zachęcamy, by kupić ją właśnie u nas.

Udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email