Leksykon pojęć fiskalnych

U jak – Ulga za zakup kasy – kogo dotyczy?

Zacznijmy od warunków, które jako podatnik musisz spełniać. Powinieneś posiadać fakturę, generującą potwierdzenie zakupu kasy rejestrującej. Poza tym należy obowiązkowo zaprezentować dowód zapłaty. Musimy również rozpocząć ewidencjonowanie nie później niż w obowiązującym terminie przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy te spełniały funkcje określone w art. 111 ust. 6a ustawy o VAT. No i najważniejsze – jaka jest wysokość danej ulgi? Pamiętaj, że możesz odliczyć od podatku należnego kwotę wydatkowaną na zakup każdej posiadanej przez Ciebie kasy rejestrującej w wysokości 90% jej ceny zakupu. Nie bierzemy pod uwagę tutaj kwoty podatku. Natomiast pojawia się pewien szczegół, którego nie wolno pomijać. Suma odliczana od podatku nie może przekraczać kwoty 700 zł. Jeżeli ta kwota przewyższa kwotę podatku należnego, podatnik ma prawo ubiegać się o zwrot jej różnicy, który zostanie przekazany na jego rachunek bankowy. Istnieje też możliwość ewentualnego odliczenia od podatku należnego wspomnianej różnicy za następne okresy rozliczeniowe, jednak trzeba spełnić warunek 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia ewidencji kasy fiskalnej online Poznań i w każdym innym mieście.

Zobacz także:

Sprawdź nas!

Świadczymy kompleksowe usługi IT.

Konsultacje są za darmo!