Leksykon pojęć fiskalnych

O jak – Oczywista omyłka rachunkowa, czyli jaka?

Oczywista omyłka rachunkowa to każda omyłka rachunkowa, do której doszło w sposób niecelowy. Zazwyczaj problem generuje zwyczajne potknięcie sprzedawcy. Ten nie powinien ponosić odpowiedzialności za tego typu błąd. Nie odnotujemy zatem żadnego sporu. Bierzemy tutaj pod uwagę między innymi wprowadzenie nieprawidłowej kwoty, wagi towaru lub kodu bądź nazwy produktu. Uwzględniamy również błędną stawkę od towarów i usług. Co jednak zrobić w tak podbramkowej sytuacji? Ogromne znaczenie ma fakt, czy paragon został już zamknięty. Jeśli nie, możesz szybko poprawić daną omyłkę, pomijając ewidencjonowanie. Jeżeli tak, należy pamiętać, by ująć taką omyłkę w oddzielnej ewidencji, korzystając z zeszytu, segregatora bądź notatnika. Jakie informacje musimy zawrzeć? Przede wszystkim szczegóły, dotyczące nieprawidłowo zewidencjonowanej sprzedaży, krótką notkę, zawierającą powód danej omyłki, jak również oryginalny paragon fiskalny, dokumentujący zdarzenie.

Zobacz także:

Sprawdź nas!

Świadczymy kompleksowe usługi IT.

Konsultacje są za darmo!