Leksykon pojęć fiskalnych

K jak – Kasa rejestrująca w Twojej firmie

Kiedy jest Ci potrzebna? Wtedy, gdy musisz ewidencjonować i rejestrować w module fiskalnym sprzedaż towaru lub usługi. Elektroniczna kasa to obowiązek w przypadku przedsiębiorców, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych. Oczywistym jest też, że dane osoby nie mogą prowadzić działalności gospodarczej. W związku z nowelizacją ustawy o VAT w 2020 roku wkroczyły kluczowe zmiany – duża część przedsiębiorców musiała nabyć kasy fiskalne online, co stało się już obecnie codziennością. Podmiot, niebędący czynnym podatnikiem podatku VAT może ubiegać się o zwrot za zakup kasy fiskalnej. Jeżeli został zobowiązany do ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej, wystarczy jedynie złożyć wniosek do konkretnego naczelnika urzędu skarbowego. Warto też wspomnieć o uldze na zakup produktu zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT. Podatnik jest w stanie odliczyć ulgę na zakup kasy JPK_V7 składanym za okres rozliczeniowy, kiedy to zaczął ewidencjonowanie na niej sprzedaży bądź w kolejnych okresach rozliczeniowych.

Sprawdź nas!

Świadczymy kompleksowe usługi IT.

Konsultacje są za darmo!