Blog

Czy Ty musisz mieć kasę fiskalną? Sprawdź!

płacenie kartą kredytową zbliżeniowo

Obowiązujące w Polsce przepisy prawne nakładają na wielu przedsiębiorców obowiązek posiadania kasy fiskalnej. Wiele osób, które dopiero rozpoczynają swoją biznesową drogę ma wątpliwości, czy dotyczy on również ich. W tym artykule wyjaśniamy, czym w ogóle jest kasa fiskalna, kto musi posiadać taką kasę, a kto może z niej zrezygnować.

Spis treści:

  1. Co to jest kasa fiskalna?
  2. Kto potrzebuje kasy fiskalnej?
  3. Zwolnienie z konieczności posiadania kasy fiskalnej

Co to jest kasa fiskalna?

Urzędowa nazwa kasy fiskalnej to kasa ewidencyjna. W praktyce jest to urządzenie elektroniczne, które wykorzystywane jest przez przedsiębiorców do rejestracji sprzedaży towarów oraz usług. Obowiązek prowadzenia takiego rejestru ciąży na większości firm. Co istotne, kasy fiskalne nie tylko prowadzą spis wykonanych w danym dniu transakcji, ale również przy ich pomocy drukowane są faktury oraz paragony dla klientów.

Kto potrzebuje kasy fiskalnej?

Kwestie związane z kasami fiskalnymi uregulowane są w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. Z jej zapisów wynika, że rejestrować sprzedaż za pomocą kasy muszą przedsiębiorcy, którzy sprzedają swoje towary lub usługi osobom fizycznym (nieprowadzącym działalności) oraz rolnikom ryczałtowym. 

Od tej reguły istnieje pewien wyjątek – kasy fiskalnej nie muszą mieć przedsiębiorcy, których obroty w roku podatkowym nie przekraczają 20 000 zł. Zasada ta jednak nie dotyczy wszystkich branż. Niezależnie od wysokości uzyskanego obrotu, kasy fiskalne muszą posiadać przedsiębiorcy, którzy sprzedają między innymi wyroby tytoniowe, alkohol, perfumy, czy na przykład części do silników.

Zwolnienie z konieczności posiadania kasy fiskalnej

Taki obowiązek dotyczy przede wszystkim tych przedsiębiorców, których roczne obroty nie przekraczają 20 tys. złotych. W przypadku osiągnięcia większej sprzedaży, będzie on zobligowany do zakupu stosownego urządzenia. Przykładowo, jeśli przedsiębiorca przekroczy określony ustawowo limit ostatniego dnia czerwca, to już od 1.lipca musi prowadzić ewidencję sprzedaży w oparciu o kasę fiskalną.

Kasy fiskalnej nie muszą również posiadać przedsiębiorcy, którzy prowadzą sprzedaż wysyłkową przez internet. Warto jednak zaznaczyć, że z takiego prawa mogą skorzystać jedynie firmy, w całości otrzymujący zapłatę za towar za pośrednictwem banku lub poczty. Nie mogą więc z niego skorzystać sprzedający produkty za gotówkę.

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej nie dotyczy również firm sprzedających towary oraz usługi, które są zwolnione z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży. Co ważne, musi to obejmować zarówno pierwsze, jak i drugie półrocze oraz całym poprzednim roku podatkowym.

Udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email